Dla cateringu

Śniadanie dla dużej liczby gości? Trudności z dowiezieniem wszystkiego na miejsce w nienaruszonym stanie? Chcesz mieć mniej brudnych naczyń?

Dżemy i miody porcjowane

Dżemy we wiadrach